Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Eduard Niko, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 195 000 Kč
Registrační číslo 60/2016
Číslo zakázky: IG305016

Projekty řešitele