Ing. Eduard Niko, Ph.D.

Projekty řešitele:

Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)