Inovace logistických předmětů v oblasti softwarové a multimediální podpory

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: Ing. Petr Jirsák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 36 760 CZK
Registrační číslo IRS/F3/32/2014
Číslo zakázky: RP305024

Projekty řešitele