Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci SmartCity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Petr Jirsák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 022 600 Kč
Registrační číslo TH04030297
Číslo zakázky: GO336019

Projekty řešitele