Ing. Petr Jirsák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci SmartCity
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Institut managementu (3360)