Vplyv priemyslu 4.0 na poziadavky kladene na Warehouse Management systemy (WMS)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Bc. Daniel Cisar, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo F3/83/2017
Číslo zakázky: IG305017

Projekty řešitele