Trans-China railway, New Silk Road and Maritime Silk Road: Trade opportunities and challenges in Central and Eastern Europe.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2018 - 31. října 2019
Řešitel: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: CEIBS ERICEE Research Grant
Celkový rozpočet:
Registrační číslo xx
Číslo zakázky: GZ305028

Projekty řešitele