Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. David Holman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 144 260 Kč
Registrační číslo 31/2011
Číslo zakázky: IG305031

Projekty řešitele