Ing. David Holman, Ph.D.

Projekty řešitele:

Six Sigma podporující štíhlý logistický systém v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)