Role středního managementu firmy v inovačním procesu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Adam Novák, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 98 150 Kč
Registrační číslo 10/2011x
Číslo zakázky: IG303021x

Projekty řešitele