Ing. Adam Novák, Ph.D., MBA

Projekty řešitele:

Role středního managementu firmy v inovačním procesu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)