Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní produktivitu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Mgr. Ing. Petr Obergruber, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 254 000 CZK
Registrační číslo F3/80/2014
Číslo zakázky: IG307014x

Projekty řešitele