Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 194 930 Kč
Registrační číslo F3/5/2012
Číslo zakázky: IG309032a

Projekty řešitele