Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.

Projekty řešitele:

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)