Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 802 000 CZK
Registrační číslo 23-06989S
Číslo zakázky: GA310013

Projekty řešitele