Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 412 000 CZK
Registrační číslo 23-07257S
Číslo zakázky: GO310023