Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Projekty řešitele:

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)