Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)