Experimentální studie prediktorů korupčního chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 793 000 CZK
Registrační číslo 19-10781S
Číslo zakázky: GA310019