Distraction in the classroom - The influence of information communication technologies (ICT) on the listening process and the information gain of lectures in second language

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Dipl.-Psych. Elsa Margarete Canis
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 279 290 Kč
Registrační číslo F3/60/2019
Číslo zakázky: IG303039

Projekty řešitele