Insolvence 2018 - odborná konference

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 090 Kč
Registrační číslo F3/82/2018
Číslo zakázky: IG309038

Projekty řešitele