Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 779 000 Kč
Registrační číslo 17-11321S
Číslo zakázky: GA309027

Projekty řešitele