prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Projekty řešitele:

Insolvence 2018 - odborná konference
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)