prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Projekty řešitele:

Insolvence 2018 - odborná konference
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)