Stínové ceny externalit v oblasti dopravy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 4 290 000 Kč
Registrační číslo CG712-030-520
Číslo zakázky: GOM309027

Projekty řešitele