Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

Projekty řešitele:

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2007 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)