Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. srpna 2013
Řešitel: Ing. Ondřej Hykš
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 3 582 639 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33343
Číslo zakázky: ES310140

Projekty řešitele