Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Ondřej Hykš
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 143 290 Kč
Registrační číslo F3/96/2014
Číslo zakázky: IG310044