Specifické problémy hodnocení investic

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Heřman Kopkáně
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/22/2010
Číslo zakázky: IG309020x

Projekty řešitele