Specifické problémy hodnocení investic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Heřman Kopkáně
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 154 995 Kč
Registrační číslo F3/22/2010
Číslo zakázky: IG309020x

Projekty řešitele