Ing. Heřman Kopkáně

Projekty řešitele:

Specifické problémy hodnocení investic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)