Ing. Heřman Kopkáně

Projekty řešitele:

Specifické problémy hodnocení investic
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)