Ekonomická hodnota dobrovolné práce

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Tomáš Novák
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 000 Kč
Registrační číslo 22/05
Číslo zakázky: IG309045k

Projekty řešitele