Ing. Tomáš Novák

Projekty řešitele:

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)