Ing. Tomáš Novák

Projekty řešitele:

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)