Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. Ing. Jan Eisler, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 975 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1304
Číslo zakázky: GA309013

Projekty řešitele