doc. Ing. Jan Eisler, CSc.

Projekty řešitele:

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)