Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Tomáš Horník
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 000 Kč
Registrační číslo 13/08
Číslo zakázky: IG3090x28

Projekty řešitele