Ing. Tomáš Horník

Projekty řešitele:

Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)