Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Tomáš Horník
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 455 742 Kč
Registrační číslo F3/37/2010
Číslo zakázky: IG309050

Projekty řešitele