Proces koučování a determinanty jeho efektivity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 130 000 Kč
Registrační číslo 50/2016
Číslo zakázky: IG303026

Projekty řešitele