Proces koučování z pohledu koučů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 212 350 Kč
Registrační číslo F3/96/2017
Číslo zakázky: IG303017