Klíčové determinanty účinnosti koučování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 223 290 Kč
Registrační číslo F3/48/2018
Číslo zakázky: IG303018

Projekty řešitele