Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2002 - 31. srpna 2003
Řešitel: Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 13/02
Číslo zakázky: IG307022x

Projekty řešitele