Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)