Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 623 000 Kč
Registrační číslo 20-04262S
Číslo zakázky: GA309010