doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

Projekty řešitele:

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)