doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

Projekty řešitele:

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)