Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 525 600 Kč
Registrační číslo 55/2015
Číslo zakázky: IG309055