Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 281 260 Kč
Registrační číslo F3/22/2011
Číslo zakázky: IG309051