Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Kristýna Havlová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 271 880 Kč
Registrační číslo 34/2015
Číslo zakázky: IG309035

Projekty řešitele