Ing. Kristýna Havlová

Projekty řešitele:

Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)