Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro analýzu podniku a jeho výkonnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Petr Vrbský
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 72 310 Kč
Registrační číslo 26/2011
Číslo zakázky: IG309061

Projekty řešitele