Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 145 220 Kč
Registrační číslo F3/121/2014
Číslo zakázky: IG309074