Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)