Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Georgios Polychronopoulos
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 652 170 CZK
Registrační číslo F3/21/2021
Číslo zakázky: IG304011
The past decade has witnessed a significant increase of research interest in social entrepreneurship. Scholars and practitioners have elicited numerous calls to adopt appropriate methodologies to measure social impact, which is considered to be the relevant performance-based dependent variable related to SEs’ activities. However, standards for measuring social impact are underdeveloped on both theoretical and empirical grounds, and a significant number of scholars consider it a great challenge to define “standardized universal” measurement units of social impact. To help bridge this research gap, we use mixed research methods to develop and empirically test a theoretical model for measuring and comparing the social impact of heterogeneous social enterprises. We do so by developing and testing a measurement tool of social impact, which is based on outcome indicators built on a uniform social value construct and a unit of measurement that aligns the measuring of different and diverse social interventions.

Projekty řešitele